COURSE INTRODUCTION

GENERAL ONLINE

คอร์สเรียนออนไลน์แบบวีดีโอสื่อสารทางเดียว พร้อมเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด และสามารถเรียนทบทวนได้ตลอดชีพ

RECOMMENDED COURSES

การตรวจสอบสำหรับการสอบ

 PREMIUM ONLINE COURSE

THE CHINESE พิชิต PAT 7.4

สอนโดย เหล่าซือพี่อู๋

ระยะเวลา 16 สัปดาห์

฿

7990

บรรยายในชั้นเรียน

 PREMIUM ONLINE COURSE

ภาษาจีน ระดับต้น

สอนโดย เหล่าซือพี่อู๋

ระยะเวลา 20 สัปดาห์

รายละเอียด

฿

7690

เร็ว ๆ นี้
ห้องสมุดรอบ

 PREMIUM ONLINE COURSE

ค้นหาคอร์ส PREMIUM ONLINE

ที่เหมาะกับคุณ

%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%

 EXCUSIVE ONLINE COURSE

THE CHINESE พิชิตไวยากรณ์จีน

สอนโดย เหล่าซือพี่อู๋

ระยะเวลา 12 สัปดาห์

฿

3199

ทีมธุรกิจ

 EXCUSIVE ONLINE COURSE

ภาษาจีนธุรกิจ เบื้องต้น

สอนโดย เหล่าซือพี่โบร์

ระยะเวลา 6 สัปดาห์

฿

1590

นักเรียนในห้องสมุด

 EXCUSIVE ONLINE COURSE

ค้นหาคอร์ส EXCUSIVE ONLINE

ที่เหมาะกับคุณ